สถาบันกวดวิชาเกรทคาเด็ทติวเตอร์ 

โทร. 09-4950-9159, 09-4950-9591, 0-2102-0703,  

 แฟกซ์ 0-2102-0704, www.facebook.com/greatcadettutor/

มุมภาษาไทย

|
ที่มา : หนังสือ "สุภาษิตไทย ฉบับสมบูรณ์", ผู้แต่ง อุทัย ไชยานนท์, สำนักพิมพ์ น้ำฝน, พิมพ์ครั้งแรก สิงหาคม 2543