สถาบันกวดวิชาเกรทคาเด็ทติวเตอร์ 

โทร. 094-950-9159, 094-698-9159, 02-102-0703, 

 แฟกซ์ 0-2102-0704, www.facebook.com/greatcadettutor/

ภาษาอังกฤษง่ายนิดเดียว

เขียนโดย ร.อ.สุวิทย์ ไท้ทอง

ให้เรตสมาชิก: 5 / 5

ดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งาน
 
The Simple Tense

Present Simple

รูปกริยา Subject + Verb เติม -s หรือ –es

วิธีการใช้

1. ใช้ Present Simple กับความจริงที่เป็นกฎตายตัว (general truth)

- The earth moves round the sun. (โลกโคจรรอบดวงอาทิตย์)

- The sun rises in the east. (ดวงอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันออก)

2. ใช้ Present Simple กับการกระทำซึ่งเป็นประจำในปัจจุบัน (repeated or habitual facts)

- He says hello every time he sees me. (เขาทักฉันทุกครั้งที่พบกัน)

- He gets up early everyday. (เขาตื่นแต่เช้าทุกวัน)

เหตุการณ์หรือการกระทำที่เป็นประจำ มักจะมีคำหรือข้อความประโยค ที่แสดงความบ่อย หรือความเป็นประจำต่อไปนี้

always

every month

sometimes

every year

often

once a week

frequently

twice a month

usually

every other day

naturally

in the morning

generally

on Sundays

rarely

on week days

seldom

when (ever) he sees me

habitually

when (ever) he comes here

every day

whenever he can

every week

whenevwhenever you want

Past Simple

รูปกริยา Subject + Verb ช่องที่ 2

วิธีการใช้

1.ใช้ Past Simple กับการกระทำซึ่งเกิดขึ้นและจบลงไปแล้วในอดีต ซึ่งมักจะมี คำแสดงอดีตรวมอยู่ด้วย

- He arrived at four o'clock yesterday morning. (เขามาถึงตอนตีสี่เช้าวานนี้)

- She went to the movies last night. (เมื่อคืนนี้ หล่อนไปดูหนัง)

เหตุการณ์หลายเหตุการณ์ที่เกิดติดต่อกันในอดีต ถ้าประสงค์จะพูดถึงเหตุการณ์เหล่านั้นโดยไม่ประสงค์จะแสดงความเกี่ยว พันกันก็ใช้ Tense นี้ได้ตลอด เช่น

- She drove into the car-park, got out of the car, closed all the windows locked the doors, and walked towards the cinema.
(หล่อนขับไปยังที่จอดรถ ลงจากรถ ปิดหน้าต่างทุกบาน ใส่กุญแจประตู แล้วก็เดินไปยังโรงหนัง)

2. ใช้ past simple กับการกระทำซึ่งเกิดขึ้นเป็นประจำในอดีต (ปัจจุบันไม่มีการกระทำนั้นแล้ว) ซึ่งมักจะมีคำแสดงอดีตและคำแสดงความบ่อยหรือความเป็นประจำรวมอยู่ด้วย เช่น

- He walked to school every day last year. (ปีกลายนี้เขาเดินไปโรงเรียนทุกวัน)
(คำแสดงความบ่อย = every day, คำแสดงอดีต = last year)

- He came to her place several times a week before he went to England.
(เขามาบ้านหล่อนสัปดาห์ละหลายครั้งก่อนที่เขาจะไปอังกฤษ)
(คำแสดงความบ่อย = several times a week, คำแสดงอดีต = before he want to England)

Future Simple

รูปกริยา Subject + will (หรือ shall) + Verb ช่องที่ 1

ในแทบทุกกรณี (โดยเฉพาะในภาษาอังกฤษแบบอเมริกัน) * Will ใช้กับประธานทุกคำรวมทั้ง I และ we
ในประโยคสนทนาไม่มีปัญหาในการใช้ shall หรือ will เนื่องจากทั้ง shall และ will ต่างก็ลดเสียงเป็น'll เหมือนกัน

- We'll be back.

-They'll go home.

วิธีการใช้
ใช้กับการกระทำที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ซึ่งปกติจะมีคำแสงอนาคต กำกับอยู่ด้วย เช่น soon,shortly, tomorrow, tonight, next week, next month, next year, in a few minutes, a month from now เช่น

- They will leave soon.

- They will leave tonight.

- They will leave tomorrow.


ข้อสังเกตทั่วไป

1. shall กับ will
คำสั่งสองนี้มีความหมายได้ 3 อย่าง คือ
1.แสดงความสมัครใจ (volition)
2.แสดงความจำใจ (obligation)
3.แสดงความเป็นอนาคต (futurity)
ความหมายทั้งสามนี้ แม้จะรู้ว่ามันมีอยู่ แต่เราไม่สามารถชี้ให้เห็นถึงข้อแตกต่างอย่างชัดเจนได้
เป็นว่าเมื่อ ใช้แสดงอนาคตนั้นก็แสดงความจริงใปด้วย ในตัว เป็นต้น

2.'Pure' Future
โดยเหตุที่ความหมายของ will (shall) เป็นได้หลายกรณีดังกล่าวเมื่อใช้ในความหมายที่แสดงอนาคตอย่างแท้จริง จึงนิยมเรียกชื่อเสียใหม่ 'Pure' Future เช่น
- I shall be twenty-nine tomorrow. (พรุ่งนี้ผมจะมีอายุ(ครบ) 29 ปี)
ในกรณีที่ประโยคเป็น 'Pure' Future นั้น โดยปกติใช้ I shall, we shall เสมอ คำอื่น ๆ ใช้ will ทั้งหมด คือเป็นไปตามกฎโดยเคร่งครัด

3.ในประเทศอังกฤษ (ซึ่งเรียกว่า England ไม่ใช่รวมทั้งเกาะซึ่งเรียกว่า 1Britain) หรืจะว่าตามจริงก็ต้องในนครลอนดอน รูปคำถามของ I และ We มักเป็น Shall I? หรือ we? เสมอ ยกเว้นในกรณีต่อไปนี้
- "You'll never pass the examination." คุณจะสอบไม่ได้แน่
- "Won't I?" ทำไมหละ (= ทำไมถึงจะสอบไม่ได้ล่ะ, ทำไมถึงว่ายังงั้นล่ะ มีเหตุผลอะไร)

4. Shall I? Shall we?
ข้อความนี้มีความหมายเป็นเชิงขออนุญาต ไม่มีความหมายเป็นคำถามเต็มที่ เช่น
- Shall I open the window? (ผมเปิดหน้าต่างได้ไหมครับ)

5.Will you?
มีความหมายเป็นเชิงว่า คุณจะกรุณา... ได้ไหม (= Are you willing to... หรือ Would you like to ...) เช่น
- Will you help me carry this bag? (คุณจะช่วยกรุณาถือกระเป๋านี้ได้ไหม)

6.เมื่อประธานมีหลายตัวแม้จะมี I รวมอยู่ด้วยก็ใช้ will
- You and I will both be promoted.(คุณและผมทั้งสองคนจะได้เลื่อนขั้น)