สถาบันกวดวิชาเกรทคาเด็ทติวเตอร์ 

โทร. 094-950-9159, 094-698-9159, 02-102-0703, 

 แฟกซ์ 0-2102-0704, www.facebook.com/greatcadettutor/

บุคลากรของ GCT

นาวาอากาศตรี ศิวภูมิ ทรัพย์ศรีศุภชัย (บอย)
ตำแหน่งงานปัจจุบัน
รองหัวหน้าแผนกกรรมวิธีข้อมูล กองวิทยบริการ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ (รอง หน.ผกม.กวบ.ยศ.ทอ.)
สถานที่ทำงาน
กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ (ยศ.ทอ.)
ประวัติการศึกษา
  • โรงเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ 41
  • ปริญญาตรี สาขาวิทยการคอมพิวเตอร์ (เกียรตินิยมอันดับ 2) รร.นายเรืออากาศ นักเรียนนายเรืออากาศรุ่นที่ 48
  • ปริญญาโท สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรนานาชาติ ม.ชินวัตร
เกียรติประวัติส่วนตัว
  • รองหัวหน้าตอนนักเรียนเตรียมทหาร ชั้นปีที่ 2 ตอน 17
  • หัวหน้าตอนคอมพิวเตอร์ชั้นปีที่ 2 - 4 รร.นายเรืออากาศ
  • รอง หัวหน้าตอนคอมพิวเตอร์ชั้นปีที่ 5 รร.นายเรืออากาศ
  • บุคคลดีเด่น บศอ. ปี 2550
  • บุคคลดีเด่น ยศ.ทอ. ปี 2554
คติพจน์ประจำใจ
ชีวิตไม่สิ้นก็ดิ้นกันไป
คำแนะนำฝากถึงน้อง ๆ นักเรียนของ GCT
อยากให้น้องๆ ทุกคนตั้งใจให้มากๆ ทำวันนี้ให้ดีที่สุด แล้วความฝันก็จะไม่ไกลเกินเอื้อม