สถาบันกวดวิชาเกรทคาเด็ทติวเตอร์ 

โทร. 094-950-9159, 094-698-9159, 02-102-0703, 

 แฟกซ์ 0-2102-0704, www.facebook.com/greatcadettutor/

บุคลากรของ GCT

นาวาอากาศโท อธิปไตย ขุนมธุรส (โย)
ตำแหน่งงานปัจจุบัน
หัวหน้าประมาณการข่าวกรอง กองข่าวยุทธศาสตร์ สำนักข่าวกรอง กรมข่าวทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย
สถานที่ทำงาน
กรมข่าวทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย
ประวัติการศึกษา
 • มัธยมศึกษา จาก โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม จ.พิษณุโลก
 • โรงเรียนเตรียมทหาร (นักเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ 38)
 • ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (คอมพิวเตอร์) จาก โรงเรียนนายเรืออากาศ (นักเรียนนายเรืออากาศ รุ่นที่ 45)
 • ปริญญาตรี รัฐศาสตรบัณฑิต (ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและการเมืองการปกครองเปรียบเทียบ) จาก มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 • ปริญญาตรี รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (บริหารรัฐกิจ) จาก มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 • ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต (ไทยคดีศึกษา) จาก มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 • ปริญญาโท รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ) จาก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาโท Master Degree of Military Science จาก Air Force Command College สาธารณรัฐประชาชนจีน
 • หลักสูตรนายทหารวิเคราะห์และพัฒนาระบบรุ่นที่ 1
 • หลักสูตรนายทหารชั้นผู้บังคับฝูงรุ่นที่ 115
 • หลักสูตรนายทหารสงครามอิเล็กทรอนิกส์รุ่นที่ 2
 • หลักสูตร Air Force Command and Staff จาก Air Force Command College สาธารณรัฐประชาชนจีน
เกียรติประวัติส่วนตัว
 • สอบเข้าโรงเรียนเตรียมทหารติด 4 เหล่าทัพ (อันดับ 6 เหล่าทหารอากาศ)
 • วุฒิบัตรการศึกษาดี โรงเรียนนายเรืออากาศ ประจำปีการศึกษา 2543 และ 2544
 • รางวัลการศึกษายอดเยี่ยม โรงเรียนนายทหารชั้นผู้บังคับฝูง (รุ่นที่ 115)
 • นายทหารนักเรียนทุนกองทัพอากาศ ศึกษาหลักสูตร Air Force Command and Staff ณ Air Force Command College สาธารณรัฐประชาชนจีน
คติพจน์ประจำใจ
อดทน ทนอด อนาคต ดวงดาว
คำแนะนำฝากถึงน้อง ๆ นักเรียนของ GCT
"จงระลึกไว้เสมอว่า เมื่อใดก็ตามที่เรากำลังเถลไถล คู่แข่งที่มีอยู่ทั่วประเทศของเรากำลังอ่านหนังสืออยู่"