rs gctfront011

✈️ #ศิษย์เก่าGCT พี่โดม นจอ.ณัฐวัตร ดวงตา  นักเรียนจ่าอากาศชั้นปีที่ 1 ได้กลับบ้านครั้งแรก จึงแวะมาหาน้อง ๆ ที่สถาบัน ก่อนกลับเข้าโรงเรียนจ่าอากาศ 🤩