สถาบันกวดวิชาเกรทคาเด็ทติวเตอร์ 

โทร. 0-2929-9896 แฟ็กซ์ 0-2929-9896 ต่อ 11 

 www.facebook.com/greatcadettutor/