สถาบันกวดวิชาเกรทคาเด็ทติวเตอร์ 

โทร. 0-2929-9896,09-4950-9159,08-1821-3343 

 www.facebook.com/greatcadettutor/