สถาบันกวดวิชาเกรทคาเด็ทติวเตอร์ 

โทร. 09-4950-9159, 09-4950-9591, 0-2102-0703,  

 แฟกซ์ 0-2102-0704, www.facebook.com/greatcadettutor/

เนื้อหา


ตารางกำหนดการในการสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเข้าเป็น นักเรียนเตรียมทหาร
ในส่วนของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2554
รายการ
วัน - เวลา
สถานที่
ประกาศรับสมัคร 22 ธ.ค. 54 - โรงเรียนนายร้อยตำรวจ
- ตำรวจภูธร 1-9
- สถาบันการศึกษาขั้นพื้นฐาน
- www.rpca.ac.th
- www.rpca-adminssion.com
- เว็บไซต์หน่วยงานของตำรวจ
การสมัครทางอินเตอร์เน็ต (ช่องทางเดียว) 1 ก.พ. - 2 มี.ค 55 (24 ชั่วโมง)
ยกเว้น 2 มี.ค. 55 รับสมัครถึง 16.00 น.

www.rpca-adminssion.com

การชำระเงินค่าใช้จ่ายในการสมัครสอบ
1 ก.พ. - 2 มี.ค 55
(ในวันเวลาทำการของ ธนาคาร)
ธนาคาร กรุงไทยทุกสาขา
การ download ระเบียบการและแนวข้อสอบ
หลังจากได้ชำระเงินแล้ว 2 วัน
เริ่มดาวน์โหลดได้ตั้งแต่
6 ก.พ. 55 เป็นต้นไป
www.rpca-adminssion.com
ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
และพิมพ์ใบสมัครที่สมบูรณ์ มีการระบุเลขลำดับสมัคร
และรหัสประจำตัวสอบ และสถานที่สอบ
ตั้งแต่ 20 มี.ค. 55 เป็นต้นไป www.rpca-adminssion.com
สอบรอบแรก (ข้อเขียน) 6 เม.ย. 55 มหาวิทยาลัยรามคำแหง หัวหมาก
มหาวิทยาลัยรามคำแหง บางนา
ประกาศผลสอบรอบแรก (ข้อเขียน)
- ทางอินเตอร์เน็ต- รายงานตัวด้วยตนเอง

12 เม.ย. 5517 เม.ย. 55
(08.30 - 10.00 น.)


- www.rpca.ac.th
- www.rpca-adminssion.com
- www.greatcadettutor.com

โรงเรียนนายเรืออากาศดอนเมือง
ตรวจร่างกายและพิมพ์ลายนิ้วมือ 18 - 19 เม.ย. 55 โรงพยาบาลตำรวจ
สอบพลศึกษา และยื่นหลักฐาน
ฉบับจริง พร้อมสำเนา
20-21 เม.ย. 55 โรงเรียนนายร้อยตำรวจ
(ลานฝึกศรียานนท์)
วัดขนาดร่างกาย และสอบสัมภาษณ์ 22 เม.ย. 55 โรงเรียนนายร้อยตำรวจ
(หอประชุมชุณหะวัน)
ประกาศผลสอบรอบสุดท้าย
- ทางอินเตอร์เน็ต- รายงานตัวด้วยตนเอง

25 เม.ย. 5527 เม.ย. 55
(08.30 - 10.00 น.)

- www.rpca.ac.th
- www.rpca-adminssion.com
- www.greatcadettutor.com

โรงเรียนนายเรืออากาศดอนเมือง
รายงานตัวและทำสัญญามอบตัว
เป็นนักเรียนเตรียมทหาร
29 เม.ย. 55
(08.30 - 12.00 น.)
โรงเรียนเตรียมทหาร
อ.บ้านนา จ.นครนายก

ตรวจสอบกำหนดการที่กำลังมาถึง ประกาศของโรงเรียนนายร้อยตำรวจ