สถาบันกวดวิชาเกรทคาเด็ทติวเตอร์ 

โทร. 09-4950-9159, 09-4950-9591, 0-2102-0703,  

 แฟกซ์ 0-2102-0704, www.facebook.com/greatcadettutor/

เนื้อหา


ตารางกำหนดการในการสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเข้าเป็น นักเรียนเตรียมทหาร
ในส่วนของกองทัพเรือ ประจำปีการศึกษา 2555
ลำดับที่
รายการ
วัน - เวลา
สถานที่
1. จำหน่ายใบสมัคร 27 ธ.ค 54 - 14 มี.ค. 55 - รร.นายเรือ จ.สมุทรปราการ
- รร.นายเรืออากาศ ดอนเมือง กทม.
- ราชนาวิกสภา ถ.อรุณอัมรินทร์ บางกองน้อย กทม.
- กองบัญชี กรมการเงินทหารเรือ กองทัพเรือ กทม.
- ร้านค้าสวัสดิการทหารเรือ (นันทอุทยาน) ฐานทัพเรือกรุงเทพฯ
- สมาคมภริยาทหารเรือ (ราชนาวีสโมสร - ท่าช้าง กทม.)
- รร.เตรียมทหาร จ.นครนายก
- ฐานทัพเรือสัตหีบ (ร้านค้ากิจการห้องเย็น) อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี
- ฐานทัพเรือสงขลา อ.เมือง จ.สงขลา
- กองบัญชาการ ทัพเรือภาคที่ 3 จ.ภูเก็ต
- สถานีวิทยุเสียงจากทหารเรือ (ส.ทร.5 สัตหีบ)
- สถานีวัดความสั่นสะเทือนกองทัพเรือ จ.เชียงใหม่
- กองบังคับการกองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 1
กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน (ค่ายตากสินมหาราช) จ.จันทบุรี
2. รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต 15 ม.ค. - 20 ก.พ. 55

- www.rtna.ac.th, www.navy.mi.th

3. รับสมัครด้วยตนเอง 9 - 14 มี.ค. 54 (รับสมัครรวม) - โรงเรียนนายเรืออากาศ (ดอนเมือง)
4. สอบภาควิชาการ 5 เม.ย. 55
08.00 - 14.00 น.
มหาวิทยาลัยรามคำแหง 2
กม.8 ถ. บางนา-ตราด กทม.
5. ประกาศผลสอบวิชาการ (Internet) 12 เม.ย. 55 09.00 น - http://www.rtna.ac.th
- http://www.navy.mi.th
- http://www.greatcadettutor.com
6. ประกาศผลสอบวิชาการ (ระบบอัตโนมัติ Q-Line) . 12 เม.ย. 55 09.00 น. หมายเลข 1900-888-563
7. ประกาศผลสอบวิชาการ (ติดประกาศ)
และรายงานตัว
17 เม.ย. 55
08.00 น. - 12.00 น.
โรงเรียนนายเรืออากาศ (ดอนเมือง)
8. ทดสอบสุขภาพจิต 18 เม.ย. 55 08.00 น. - 15.00 น. โรงเรียนนายเรือ (สมุทรปราการ)
9. ตรวจร่างกาย
19 - 20 เม.ย. 54
08.00 น. - 16.30 น.
โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า ฯ
10. สอบพลศึกษาและสัมภาษณ์

20 - 21 เม.ย. 55

โรงเรียนนายเรือ (สมุทรปราการ)
11. ประกาศผลสอบรอบสุดท้าย (Internet) 25 เม.ย. 55 09.00 น. - http://www.rtna.ac.th
- http://www.navy.mi.th
- http://www.greatcadettutor.com
12. ประกาศผลสอบรอบสุดท้าย (ระบบอัตโนมัติ Q-Line) 25 เม.ย. 55 09.00 น. หมายเลข 1900-888-563
13. ประกาศผลสอบรอบสุดท้าย และรายงานตัว 27 เม.ย. 55 08.00 น. - 12.00 น. โรงเรียนนายเรืออากาศ (ดอนเมือง)

ประกาศจาก รร.นายเรือ ตรวจสอบกำหนดการ สำคัญ ๆ ที่จะมาถึง