Great Cadet Tutor

พื้นฐานไม่ดี GCT ปั้นได้

เนื้อหา

Kamaz รถบรรทุกทางทหารรัสเซีย

สวนคลิ๊บนี้เป็นการแสดงสาธิตรถบรรทุกทางทหาร ของ รัสเซียครับ