Great Cadet Tutor

พื้นฐานไม่ดี GCT ปั้นได้

สมัครสอบ ทหาร-ตำรวจ อื่นๆ

รร.ช่างฝีมือทหาร เปิดรับสมัครประจำปี 2557


รร.ช่างฝีมือทหารเปิดรับสมัครบุคคลเข้าเป็นนักเรียนช่างฝีมือทหาร ประจำปี 2557
จำหน่ายใบสมัคร
: 12 ธ.ค.56 9 ก.พ. 57 ที่ โรงเรียนช่างฝีมือทหาร
รับสมัคร
: สมัครทางไปรษณีย์ 19 ธ.ค. 56 12 ม.ค. 57 และ
สมัครด้วยตนเอง 31 ม.ค. 9 ก.พ. 57
สอบภาควิชาการ
: 1 มี.ค.57

การขายระเบียบการ | การสมัครทางไปรษณีย์ | หลักสูตรและคุณสมบัติผู้สมัคร | ตรวจสอบตารางกำหนดการ ที่จะมาถึง