สถาบันกวดวิชาเกรทคาเด็ทติวเตอร์ 

โทร. 0-2102-0703, 09-4950-9159, 08-1821-3343,  

 แฟกซ์ 0-2102-0704, www.facebook.com/greatcadettutor/

ผลงาน

สถาบันกวดวิชา GCT สร้างผลงานมาอย่างต่อเนื่อง มีนักเรียนสอบติดหลายที่นั่ง มาตลอดทุกปี

สมัครเรียน

น้องๆ ที่สนใจจะเรียนกับทางสถาบัน สามารถสมัครเรียนออนไลน์ได้เลย

e-Learning

ระบบ e-Learning ของเรา เพรียบพร้อมด้วยข้อสอบนับพันข้อ มีทีมงานไอที ที่เชี่ยวชาญพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

แผนที่/ข้อมูล GCT

ข้อมูลเกี่ยวกับ GCT, บุคลากร, แผนที่ สาขาต่างๆ

GCT LINEGreat Cadet Tutor เป็น สถาบัน กวดวิชา เข้าเตรียมทหาร นายร้อยตำรวจหญิง นายสิบทหารบก ช่างฝีมือทหาร จ่าอากาศ จ่าทหารเรือ ช่างกรมอู่ทหารเรือ ช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ที่มีประสบการณ์มาอย่างยาวนาน ดูแลด้วยความจริงใจ พร้อมระบบ e-Learning ที่ทันสมัย และคลังข้อสอบเก่ามากกว่า 10,000 ข้อ สามารถปูพื้นฐานน้องๆ ที่มีความสนใจให้ไปถึงเป้าหมายได้ ด้วยสโลแกนที่ว่า "พื้นฐานไม่ดี GCT ปั้นได้"

สถาบันกวดวิชา GCT ของเรามีสถานที่เป็นเอกเทศ กว้างขวาง สิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน ไม่ใช่ตึกแถว เนื้อที่มากกว่า 3 ไร่ ห่างไกลจากแหล่งมั่วสุม จึงทำให้มั่นใจได้ว่า บุตรหลานของท่าน จะได้เรียนในสถานที่ที่เหมาะสมอย่างยิ่ง
ภาพตัวอย่างสถานที่ จ.กรุงเทพฯ

การรับสมัครสอบ ปี 60

เตรียมทหาร (ทบ.)ตารางกำหนดการในการสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเข้าเป็น
นักเรียนเตรียมทหาร ในส่วนของกองทัพบก
หลักสูตร ๒ ปี (วุฒิ ม.๔) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐
ลำดับที่
รายการ
วัน - เวลา
สถานที่
1. รับสมัครทางอินเตอร์เน็ต
(ช่องทางเดียวเท่านั้น)
ตั้งแต่ 1 ธ.ค.59 - 31 ม.ค.60 - เว็บไซต์ www.crma.ac.th
2. สอบรอบแรก
(ภาควิชาการ)
อาทิตย์ ที่ 12 มี.ค. 60
09.00 - 11.30 น. ดูแผนที่นั่งสอบ บริเวณสถานที่สอบ
11.30 - 11.45 น. ผู้สมัครพร้อมที่รวมพล หน้าอาคารสอบ
11.45 - 12.45 น. ตรวจร่างกายด้วยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์
13.00 - 17.00 น. ทำการสอบ
- มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต)
- มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต (พัฒนาการ)
3. ประกาศผลสอบรอบแรก
ทางระบบโทรศัพท์อัตโนมัติ
และอินเตอร์เน็ต
อาทิตย์ ที่ 19 มี.ค. 60 พิมพ์ RTA เว้นวรรคตามด้วยหมายเลขประจำตัวสอบ
ส่ง SMS มายังหมายเลข 4847821
เว็บไซต์ www.crma.ac.th, www.rta.mi.th
www.greatcadettutor.com
4. ทดสอบสุขภาพจิต
ปิดประกาศ ผู้สมัครสอบรายงานตัว
และทดสอบสุขภาพจิต
(พร้อมชำระค่าทดสอบสุขภาพจิตคนละ 300 บาท)
จันทร์ ที่ 20 มี.ค. 60
08.00 - 10.00 น. รายงานตัวและแจกเอกสาร
10.00 - 13.00 น. ทดสอบสุขภาพจิต
รร.นายเรืออากาศนวมินทรกษัตริยาธิราช กรุงเทพฯ
ผู้มีสิทธิ์สอบรอบสอง จะต้องทดสอบสุขภาพจิตทุกนาย
5. สอบรอบสอง
(พร้อมชำระค่าตรวจโรค คนละ 900 บาท)
- เอกซเรย์ทรวงอก
- การตรวจร่างกาย การตรวจทางห้องทดลอง
และการตรวจกระจกตา
- สัมภาษณ์ท่วงท่าวาจา และความเหมาะสม
- การสอบพลศึกษา

จันทร์ ที่ 3 - พฤหัสบดี ที่ 6 เม.ย. 60
- 07.00 น. รายงานตัว
- 08.00 น. เริ่มทดสอบรอบที่สอง
- ตรวจร่างกาย
- พลศึกษา
- สัมภาษณ์ท่วงท่าวาจาและความเหมาะสม

โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จ.นครนายก
6. ประกาศผลสอบรอบสุดท้าย
- ทางระบบโทรศัพท์อัตโนมัติ
และอินเตอร์เน็ต

วัน จันทร์ ที่ 17 เม.ย. 60

พิมพ์ RTA เว้นวรรคตามด้วยหมายเลขประจำตัวสอบ
ส่ง SMS มายังหมายเลข 4847821
เว็บไซต์ www.crma.ac.th, www.rta.mi.th
www.greatcadettutor.com
7. ประกาศผลสอบรอบสุดท้าย
- ปิดประกาศ
- รายงานตัว
วัน อังคาร ที่ 18 เม.ย. 60
07.00 - 09.00 น. ปิดประกาศ
09.00 น. รายงานตัว
รร.นายเรืออากาศนวมินทรกษัตริยาธิราช กรุงเทพฯ


หน้าระบบรับสมัครสอบของ รร.นายร้อยฯ | ปฏิทินกิจกรรมสอบ

บทความ GCT

ความรู้ในการสอบเตรียมทหาร
ทหาร-ตำรวจ
แนะนำการทำโจทย์คณิตศาสตร์
แนะนำการทำโจทย์วิทยาศาสตร์
ภาษาอังกฤษง่ายนิดเดียว
มุมภาษาไทย

Design by: www.diablodesign.eu